POLNÍ PLODY
do každé rodiny

Polní plodiny do každé rodiny

Pěstujeme také pšenici ozimou, ječmen jarní, řepku ozimou, kostřavu červenou a v některých letech ještě kukuřici na zrno, nebo pohanku obecnou. I přes to, že postrádáme živočišnou výrobu, máme poměrně široké portfolio plodin a organiku vracíme do půdy v podobě podrcené slámy při sklizni a aplikací hnoje, který kupujeme.

Všechny vstupy, které na poli provádíme, děláme s vědomím dlouhodobé udržitelnosti a tedy toho, aby po nás naši potomci přebírali půdu ve stejné, nebo i lepší kondici.

Naše moto: Půda je jako banka, která nám půjčí, ale je třeba úvěr splatit i s úroky. Stejně tak se chováme k živinám v půdě. Pokud je v podobě rostlinného produktu z pole odvezeme, dodáme je zpět v organické a minerální formě dle rozborů půdy, tzv. AZP.

OBJEDNÁVKA:

CENA:
0

DOPRAVA:
URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'nabidka',
)
File::.php
Get::array (
  0 => 'polni-plodiny',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/maiwald-step.cz/maiwald-step.cz/www/_main.php',
  1 => '/www/maiwald-step.cz/maiwald-step.cz/www/+head.php',
  2 => '/www/maiwald-step.cz/maiwald-step.cz/www/+header.php',
  3 => '/www/maiwald-step.cz/maiwald-step.cz/www/nabidka/_.php',
  4 => '/www/maiwald-step.cz/maiwald-step.cz/www/nabidka/.php',
  5 => '/www/maiwald-step.cz/maiwald-step.cz/www/+footer.php',
  6 => '/www/maiwald-step.cz/maiwald-step.cz/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 5

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE link = 'polni-plodiny'
	SELECT *
	FROM menu as m
	WHERE m.link = 'polni-plodiny'
	SELECT b.*, m.link as link
	FROM block as b
	LEFT JOIN menu as m
	ON m.id = b.menu_id
	WHERE m.link = 'polni-plodiny'

MODULES 23

mysql__
file__
folder__
mail__
form__
check__
img__
jquery__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
ajax__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
web__